Pojmy:

Virtuální realita (VR)

Virtuální realita je simulované prostředí, obvykle pomocí VR headsetu. Přostředí může přesně kopírovat naši realitu nebo naopak zde může vzniknout i něco co v realitě nikdy nezažijete. O virtuální realitě si můžete hodně načíst, ale pokud ji nezažijete, nevíte.

Rozšířená realita (AR)

Rozšířená realita přidává do reálného prostředí počítačově vytvořené objekty. Možná jste zaznamenalo hru pokemon go, která na různá místa podle GPS souřadnice umísťovala virtuální pokemony. Přesně o tom je rozšířená realita. Můžete prezentovat produkt, který fyzicky nemusíte mít u sebe a zobrazíte ho třeba na stole před vámi.

Mixed Realita (MR)

Mixed realita je technologie, kde se AR a VR slívají dohromady. Reálné prostředí s virtuálním prostředím je promícháno (mixed) a uživatel tak může komplexně interagovat v tomto novém prostředí.

Zkratka XR

Sdružuje všechny pojmy dohromady AR + VR + MR = XR

VR headset

Headset pro virtuální realitu je zařízení, které si uživatel dá na hlavu a ocitne se pak ve virtuálním prostoru. Funguje na principu ošálení našeho vnímání. Iluzi 3D vytvoří tak, že do druhého oka poše obraz kamery posunuté o vzdálenost od prvního oka.

Render (3D vizualizace)

Obrázek, který vznikne vykreslením 3D scény. Render může mít ruzné kvality, při správném nastavení a umu 3D grafika může být k nerozeznání od fotografie.

360° Render

Znáte google street view. To je 360° fotografie. 360° render je vlastně obrázek, ve kterém je vyrenderována scéna ze všech úhlů dané kamery. Tento obrázek pak lze namapovat na krychli a nebo kouli a vytvoří se tak iluze 3D prostoru.

3D Modelování

3D modelování je proces tvorby matematické reprezentace objektu v 3D dimenzi. Používá se k tomu 3D modelovací software, (např. 3DS max, nebo Blender). Výsledek tohoto procesu je produkt, který se nazývá 3D model.

Realtime 3D aplikace

Realtime znamená v reálnem čase. Realtime 3D aplikace je aplikace, která se renderuje (vykresluje) v reálném čase, jak si ji prohlížíte. Můžete tak interagovat se scénou, a ta se dynamicky mění. 3d aplikace se vyvíjí na různé platformy, mobilní zařízení, VR headsety, webové stránky.

3D konfigurátor

Je 3D aplikace, která umožňuje přepínat mezi variantami produktu. Může být jak webová, tak mobilní aplikace.

3D engine

3D engine je vývojové prostředí, ve kterém lze vytvářet [3D aplikace]{#pojem-3daplikace}. Obsahuje nástroje které zjednodušují práci vývojáře a ten tak nemusí psát některé věci od píky. Známe jsou Unity3D a Unreal Engine. Pro webové prostředí pak Three.js a například Babylon.js, které jsou postavené nad technologií webgl.

3D animace

Rozpohybování 3D modelu, můžete si představit jednoduché animace rozkladu modelu, nebo i složitější animace postav.

Low-poly model

Typ 3D modelu optimalizovaný na výkon, ideální pro interaktivní aplikace. Má menší detaily, které se “dohánějí” různými matematickými triky, aby model vypadal lépe. Low poly = Low polygon, obsahuje méně polygonů. Kvantitativně se asi nedá určit kolik polygonů přesně má. Použití low polygon modelů je zejména kvůli omezení výkonu na některých zařízeních.

6-DoF

Šest stupňů volnosti (DoF = degrees of freedom). Pro VR headsety podporující 6 Dof, znamená že podporují 3 stupně volnosti pro rotaci (otáčení hlavou) a 3 stupně volnosti pro pohyb v osách x, y, z. Můžete jít vpřed, vzad, doboku a nebo i skákat. Podporující headsety například HTC Vive, Oculus Quest.

3-DoF

Tři stupňů volnosti (DoF = degrees of freedom). Pro VR headsety podporující 3 Dof, znamená že podporují 3 stupně volnosti pro rotaci (otáčení hlavou), ale vaše chůze už nemá žadný vliv. Na to je potřeba 6-DoF VR headset.

High-poly model

Typ 3D modelu určený hlavně pro renderování. Je nevhodný pro interaktivní aplikace. Jeho výhoda možnost dosahování fotorealistické kvality v renderu.

Textura

Obrázek, který se mapuje (jakoby to byla kůže modelu) na 3D model (například na model podlahy se namapuje textura dřeva).

Materiál

Zajišťuje jak 3D model bude vypadat. Může obsahovat více textur, textura může obsahovat i neobrazové informace jako například leslklost povrchu.

WebGL technologie

Web Graphics Library je technologie pro renderování 3D grafiky v prostředí prohlížeče.